اتوبار | باربری | اتو بار

خدمات اتوبار برای همه جا

تفاوتی نمی کند که شما به کجا می روید، ما می توانیم با باربری  منازل مسکونی و یا شرکت ها به شما کمک کنیم. از آنجایی که اتوبار ما تجربه انجام کارهای لازم برای هرنوع جا به جایی را داریم، قادر هستیم تا هرگونه استرس را از شما دور کنیم.

بنابر بودجه و احتیاجات شما می توانید هر یک از خدمات اتوبار ما را انتخاب نمایید.

 

بسته بندی

شما می توانید یکی از راه های بسته بندی لوازم و اثاثیه زیر را برای اتوبار انتخاب کنید:

بسته بندی کامل : شما نظارت کنید و  اتوبار ما تمام کار را انجام می دهد. ما هرچیز بزرگ و کوچکی  که در خانه شما وجود دارد را در بسته های باربری بسته بندی می کنیم.

بسته بندی شکستنی ها :  باربری ما سال های زیادی را با تکنیک های بسته بندی خود پشت سر گذاشته است. پس شاید بهتر باشد که کار بسته بندی لوازم شکستنی خود را به اتوبار به ما بسپارید.

خودتان بسته بندی کنید : شما می توانید کار بسته بندی را خودتان انجام دهید. البته می توانید از نکاتی که عوامل باربری ما گوشزد می کنند هم استفاده کنید.

 

بارگیری و تخلیه

فقط کافی است که به اتوبار ما بگویید که چه وسایلی را لازم است که قطعات آن جدا شده و با شما جابجا شوند. باربری ما آنها را دوباره در منزل جدید شما سرهم بندی می کند.

ما از لایی های محافظ برای درها و گوشه های تیز استفاده می کنیم.

بارگیری سیستماتیک : جعبه های اتوبار برچسب خورده هستند و بر اساس اتاق های مقصد طبقه بندی شده اند.

تخلیه سیستماتیک : باربری ما اثاثیه منزل شما را به اتاق هایی که شما می خواهید انتقال می دهد. کافی است اشاره کنید.

باقی مانده دورریختنی : اتوبار ما می تواند تمام بسته های اضافی و لوازم دورریختنی شما را جمع کند و از منزل یا محل کار شما خارج کند.